Filed under יום האישה הבינלאומי

ביום שבו בטי פרידן מתה /IWD 2012


איור: by David Levine Betty Friedan   מעולם לא נפנפתי בדגל אפשר לומר שנולדתי עם הדגל ביד תמיד הייתי אדם משוחרר אולי משוחרר מדי ובטח ובטוח שאישה משוחררת- לא תמכתי ביום האישה הבינלאומי כי סברתי שלהקדיש יום לאישה זה להגדיר מגדר חריג   אך לאור מספר נתונים שהתפרסמו היום בישראל החלטתי שבכל זאת צריך לציין את היום הזה … להמשיך לקרוא