Tagged with מזיינים אתכם ואתם הולכים

מזיינים אתכם


ואתם שותקים.   אני לא כאן יותר אבל בעידכוני תכנים של הקפה הגיע אלי הפוסט הזה וחייב אותי להיכנס. וכמובן אין פוצה פה כשאני לא כאן. אגב אני גמרתי סופית עם המקום הזה. תהיו טובים או שלא. רק מצער אותי השנים הרבות שביזבזתי כאן ימים ולילות גזל שגזלתי מחיי. ואני לא כאן כמה זמן ומה … להמשיך לקרוא