Tagged with שירה

לְ זֵ כֶ ר


זֵר שֶל פְּרָחִים מִקְלַעַת תַּיִל לְראשִי רֹאש שֵל בֻּבָּה נוֹתַר בַּשְבִיל בְּלכְתִי אֶל הַכִּבְשָן עָשָן מִתַּמֵּר אֶל עָל נִשְרֶפֶת שָם.  יַלְדָּה קְטָנָה מוּטַחַת אֶל הַקִיר. © כל הזכויות שמורות לשטוטית השיר נכתב בשנת 2003 ופורסם ברשת וגם ב: בבלוג השירה בעכבר קפה בלוג השיטוטים של_שטוטית הצילומים נלקחו מהרשת

יש ימים כאלה ו/או תמונות של חורף


יש גם ימים כאלה חורף בחוץ חורף בלב הסערה מכה בעוצמה גשם, סערה, ברקים ורעמים, גלים מסתחררים שוטפים את החופים. ~ ~ עפה לי ברוח, דואה בסחרחרה כשחף בודד ברוח סערה.                   ©כל הזכויות לטקסט ולצילום שמורות לשטוטית